Τρόποι Πληρωμής

Πληροφορίες Πιστωτικής κάρτας και Προκαταβολής

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΤΥΠΟΣ American Express, MasterCard (όχι χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα), Visa (όχι προπληρωμένη). Η χρεωστική κάρτα δεν γίνεται δεκτή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω.

Στην πιστωτική κάρτα σας, θα δεσμευτεί ένα ποσό ύψους EUR 1250.0 για τη διάρκεια της ενοικίασης. Το ποσό αυτό αποτελεί εγγύηση για την περίπτωση ζημίας/κλοπής του οχήματος. Το ποσό αυτό αποδεσμεύεται εάν δεν υπάρξει κλοπή ή ζημία κατά τη διάρκεια της ενοικίασης. Έχετε υπόψη ότι το ποσό αυτό δεν αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό ευθύνης, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Αποποίηση ευθύνης για ζημιές».

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: Δε θα γίνονται αποδεκτές άλλες μέθοδοι πληρωμής.

Πρέπει να παρουσιάσετε μία έγκυρη πιστωτική κάρτα στο όνομα του κύριου οδηγού στο γραφείο ενοικίασης, με σκοπό την προ έγκριση/χρέωση της προκαταβολής. Η πιστωτική(ές) κάρτα(ες) θα πρέπει να έχει ανάγλυφη αποτύπωση και ίσως απαιτείται αριθμός ΡΙΝ.

Σε περίπτωση που δεν επιδείξετε έγκυρη πιστωτική κάρτα, δεν υπάρχει το απαιτούμενο χρηματικό ποσό στην πιστωτική σας κάρτα, ή η πιστωτική κάρτα δεν ανήκει στον κύριο οδηγό, το πρακτορείο ενοικίασης αυτοκινήτων ενδέχεται να αρνηθεί να σας παραδώσει το αυτοκίνητο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ισχύει η επιστροφή χρημάτων.

Αυτή η τοποθεσία δέχεται χρεωστικές κάρτες. Όροι χρήσης χρεωστικής κάρτας: η κάρτα πρέπει να είναι στο όνομα του κύριου οδηγού. Μόνο Mastercard ή VISA. Οι χρεωστικές κάρτες πρέπει να έχουν εκδοθεί από τράπεζα και οι αριθμοί πρέπει να έχουν ανάγλυφη αποτύπωση. Λάβετε υπόψη ότι το ποσό της προκαταβολής θα χρεωθεί αν χρησιμοποιήσετε χρεωστική κάρτα και ενδέχεται να εφαρμοστούν οι σχετικές χρεώσεις συναλλαγής. Μέγιστη διάρκεια ενοικίασης 28 ημέρες με τη χρήση χρεωστικής κάρτας. Οι προπληρωμένες και ηλεκτρονικές κάρτες (Visa Electron) δεν γίνονται δεκτές.

Ποσοστο φορου

24%

Περιλαμβάνεται στην τιμή ενοικίασης.

Τέλη

Λάβετε υπόψη ότι ισχύουν τέλη πιστωτικής κάρτας. Τα τέλη διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της κάρτας. Ρωτήστε τον προμηθευτή στο γραφείο ενοικίασης.